תקנון ותנאי שימוש1. אין לאחר. איחור יגרור קיצוץ בזמני המשחק. אנו ממליצים להקדים בכ10 דקות.
 
2. הכנסת פלאפונים/ טאבלט/ מכשירי הקלטה מכל סוג אסורה בהחלט.
 
3. חל איסור מוחלט לנהוג במקום באלימות פיזית או מילולית.
 
4. הכניסה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים אסורה בהחלט.
 
5. אין להוציא מחוץ למתחם שום דבר. כל הציוד והפרטים במתחם בבעלות Hype Esc בלבד.
 
6. חדרי המשחק במתחם על כל תכניהם הם בבעלות בלעדית מוגנת בזכויות יוצרים על שם Hype Esc בלבד. אין לצלם, להעתיק או להוציא דבר מהחדרים.
 
7.  חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 
8.  אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף, או תוצאתי, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על פי תקנון זה.
 
10. המקום מוקלט ומצולם.
 
11. אי עמידה בכללי התקנון הנ"ל יגרום לסיום המשחק לאלתר והוצאה מהמקום ללא כל החזר כספי.
 
12. במקרה של ביטול משחק פחות מ48 שעות ממועד ההזמנה חובה לשלם דמי ביטול בסך 100 ₪.
 
13. על מנת לשריין את המשחק, חובה לשלם מקדמה טלפונית על סך 100 ₪.
Hype Esc שומרת את הזכות לבטל משחקים במידה ויש סירוב לתשלום מקדמה, או אי-מענה עד המועד האחרון לתשלום. 
 
14. לא יתאפשר משחק מתחת לכמות השחקנים המינימלית של החדר, אשר משתנה בין החדרים ובין ימות השבוע. 

15. Hype Esc שומרת את הזכות לבטל מצדה משחקים ללא התראה מוקדמת. 
 
החשמונאים 115 / 117, תל אביב
location, location, map, marker, pin
לפרטים והזמנת חדר: 03-9447768
phone2, phone, contact, telephone, support, call