תקנון ותנאי שימוש

1. נא להגיע כ15 דקות לפני תחילת המשחק

2. הכנסת פלאפונים/ טאבלט/ מכשירי הקלטה מכל סוג אסורה בהחלט

3. חל איסור מוחלט לנהוג במקום באלימות פיזית או מילולית

4. הכניסה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים אסורה בהחלט

5. אין להוציא מחוץ לחדר שום דבר כל הציוד והפרטים בחדר בבעלות HYPE Esc בלבד

6. חדרי המשחק במתחם על כל תכנייהם הם בבעלות בלעדית מוגנת בזכויות יוצרים על שם HYPE Esc בלבד. אין לצלם, להעתיק או להוציא דבר מהחדרים.

7.  חובה להישמע להוראות המפעיל לפני במהלך או בתום המשחק

8.  אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף, או תוצאתי, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על פי תקנון זה.

10. המקום מוקלט ומצולם.

11. אי עמידה בכללי התקנון הנ"ל יגרום לסיום המשחק לאלתר והוצאה מהמקום ללא כל החזר כספי.

12. במקרה של ביטול משחק פחות מ24 שעות ממועד ההזמנה חובה לשלם דמי ביטול בסך 100 ש"ח