תקנון ותנאי שימוש


1. אין לאחר. איחור יגרור קיצוץ בזמני המשחק. אנו ממליצים להקדים ב5-10 דקות.
 
2. הכנסת פלאפונים/ טאבלט/ מכשירי הקלטה מכל סוג אסורה בהחלט.
 
3. חל איסור מוחלט לנהוג במקום באלימות פיזית או מילולית. הפעלת אלימות או איום באלימות יגררו הוצאה מיידית משטח העסק. 
 
4. אין לייצר מגע מכל סוג עם עובדי העסק, אין לפנות לעובדי העסק באופן מיני מרומז או מפורש. מעבר על סעיף זה יגרור הוצאה מיידית משטח העסק. 

5. הכניסה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים אסורה בהחלט.
 
6. אין להוציא חפצים מחוץ לעסק. כל הציוד והפרטים במתחם בבעלות Hype Esc בלבד.
 
7. חדרי המשחק במתחם על כל תכניהם הם בבעלות בלעדית מוגנת בזכויות יוצרים על שם Hype Esc בלבד. אין לצלם, להעתיק או להוציא דבר מהחדרים.
 
8. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 
9. אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף, או תוצאתי, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על פי תקנון זה.
 
10. המקום מוקלט ומצולם.
 
11. אי עמידה בכללי התקנון הנ"ל יגרום לסיום המשחק לאלתר והוצאה מהמקום ללא כל החזר כספי.
 
12. במקרה של ביטול משחק או הזזתו למועד אחר תוך פחות מ48 שעות ממועד המשחק, חובה לשלם דמי ביטול בסך 100 ₪. 
 
13. על מנת לשריין את המשחק, חובה לשלם מקדמה טלפונית על סך 100 ₪.
Hype Esc שומרת את הזכות לבטל משחקים במידה ויש סירוב לתשלום מקדמה, או אי-מענה עד המועד האחרון לתשלום. 
 
14. לא יתאפשר משחק מתחת לכמות השחקנים המינימלית של החדר, אשר משתנה בין החדרים ובין ימות השבוע. 
לקבוצה אשר תגיע בכמות קטנה מכמות השחקנים המינימלית לא יתאפשר להיכנס למשחק, ולא תוחזר לקבוצה המקדמה.

15. Hype Esc שומרת את הזכות לבטל מצדה משחקים ללא התראה מוקדמת. 

16. איחורים מצד המשתתפים יגררו הורדה בזמן המשחק, ו\או הקלת החדר וקבלת רמזים כדי לא לפגוע בזמני המשחק המיועדים. 

17. בכל מקרה שבו לא ניתן לקיים משחק עקב איחור מצד המשתתפים, המשחק ייחשב כמבוטל מטעם המשתתפים, והמקדמה תוגדר כדמי ביטול. 

18. במהלך המשחק ייתכנו התזות מים כלפי המשתתפים. העסק אינו לוקח אחריות על פגיעה בביגוד, אביזרים, איפור או שיער.

19. בחלק מהחדרים שלנו נדרש מאמץ פיזי קל, אשר ניתן למעקף או שאינו מחייב את כלל חברי הקבוצה. לבירורים נוספים מוזמנים לפנות אלינו טלפונית: 03-9447768. 
 
החשמונאים 115 / 117, תל אביב
location, location, map, marker, pin
לפרטים והזמנת חדר: 073-3747-223
phone2, phone, contact, telephone, support, call